Biträdande jurist

ALICE BJÖRCK

Verksam på LEX Advokatbyrå sedan 2022. Juristexamen Karlstads Universitet 2022. Alice arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden.