ARBETSRÄTT

Advokatbyrån har specialister inom arbetsrätt och bistår både enskilda arbetstagare och arbetsgivare i alla sorters arbetsrättsliga ärenden.

LEX_JEH9130

Vi kan bistå enskilda arbetstagare med kvalificerad och kostnadseffektiv rådgivning och biträde vid exempelvis felaktig uppsägning, olaga avskedande, lönefordringar eller diskrimineringsärenden. 

LEX Advokatbyrå bistår även arbetsgivare vid t ex MBL-förhandlingar såsom vid arbetsbrist, upprättande av anställningsavtal samt vid uppsägning/avskedande av anställda.

Vi biträder arbetstagare och arbetsgivare vid utomrättsliga förhandlingar, domstolstvister, avtalstolkning, personärenden och rådgivning. Vid förfrågan håller vi även föredrag och föreläsningar efter ert behov.

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!