Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Om du som konsument är missnöjd med en advokattjänst ska du vända dig skriftligen till advokaten för att försöka nå en samförståndslösning. Om det inte är möjligt att nå en samförståndslösning kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, som är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Mer information om detta hittar du på Advokatsamfundets hemsida.