Biträdande jurist

ALICE BJÖRCK

Verksam på LEX Advokatbyrå sedan 2022. Juristexamen Stockholms Universitet 2023.
Camilla arbetar företrädesvis inom fastighetsrätt, tvistelösning och allmän affärsjuridik.