CARL-JOHAN MALMBERG

Verksam på LEX Advokatbyrå sedan 1989. Jur.kand Stockholms Universitet 1985 och har varit verksam som advokat från 1992 till 2022. Carl-Johan är numera verksam på advokatbyrån såsom senior rådgivare. Carl-Johan är specialiserad på ekobrott och skatterätt.