Biträdande jurist – tjänstledig

EMMY PETERSSON

Verksam på LEX Advokatbyrå sedan 2020. Juristexamen Stockholms Universitet 2020.
Emmy arbetar företrädesvis inom fastighetsrätt, tvistelösning och allmän affärsjuridik.