FAMILJERÄTT

LEX Advokatbyrå biträder i vårdnads-, boende- och umgängestvister samt vid tvister kring bodelning, underhållsbidrag och arvsskifte.

LEX_JEH9153
  • Vi upprättar testamenten, bouppteckningar och arvskiften.
  • Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare.
  • Vi upprättar bodelningsavtal.
  • Vi upprättar familjerättsliga avtal, såsom äktenskapsförord, samboavtal, avtal om barns boende och umgänge samt avtal om underhållsbidrag.
  • Vi biträder i vårdnads-, boende- och umgängestvister.