Rättsområden

LEX Advokatbyrå tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner.

Vår erfarenhet och kompetens sträcker sig över de flesta juridiska områden. Vi har mångårig erfarenhet av förhandlingar och domstolsprocesser i både brottmål och tvistemål.

För det fall du som konsument är missnöjd med en advokats debiterade arvode så kan du vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för att få saken prövad där.