Brottmål

LEX Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde

Som misstänkt för brott eller åtalad för brott har man i många fall rätt att få en offentlig försvarare utsedd. Tingsrätten utser offentlig försvare på åklagarens begäran under förundersökningen eller när åtal väckts i tingsrätten. Advokaterna på LEX Advokatbyrå tar emot förordnanden som offentliga försvarare i brottmål.

Advokaterna har särskild erfarenhet av offentligt försvar i EKO-brottmål. Är du utsatt för brott har man i många fall rätt att få ett målsägandebiträde. Advokaterna på LEX advokatbyrå tar emot förordnanden som målsägandebiträde i brottmål.