Civilrätt

LEX Advokatbyrå verksam inom den allmänna civilrätten

Utöver övriga verksamhetsområden är LEX Advokatbyrå verksam inom den allmänna civilrätten och har bred kompetens inom områden såsom

kredit- och obeståndsrätt, entreprenadrätt, köp- och avtalsrätt samt familjerättsliga ärenden avseende bouppteckningar och bodelningar.