Familjerätt

Lex Advokatbyrå biträder i vårdnads-, boende- och umgängestvister.

  • Vi upprättar testamenten, bouppteckningar, och arvskiften.
  • Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare.
  • Vi upprättar bodelningsavtal.
  • Vi upprättar familjerättsliga avtal, såsom äktenskapsförord, samboavtal, avtal om barns boende och umgänge, samt avtal om underhållsbidrag.
  • Vi biträder i vårdnads-, boende- och umgängestvister.