Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Tvister som rör tjänster LEX Advokatbyrå tillhandahållit konsument kan prövas i Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

För ytterligare information se

https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

eller tillskriv 

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321, 102 54 Stockholm