Vanliga frågor

Vad kostar det att anlita en advokat?

Kostnaden för att anlita en advokat kan variera. Har du fått en av advokaterna på LEX Advokatbyrå förordnad för dig som din offentlige försvarare är det domstolen som fastställer hur stor ersättning som advokaten skall erhålla för sitt arbete. Först om du blir dömd för brott kan du förpliktigas att återbetala hela eller viss del av arvodet till staten.

Du behöver inte betala något om du får ett målsägandebiträde förordnat för dig.
Om din tvist är civilrättslig kan det finnas möjlighet att få hela eller delar av arvodet finansierat genom en försäkring eller via den allmänna rättshjälpen. Kontakta oss så förklarar vi mer.

Kostar det något att kontakta LEX Advokatbyrå?

Den inledande kontakten med LEX Advokatbyrå är naturligtvis kostnadsfri

Varför skall jag anlita LEX Advokatbyrå?

Valet av en advokat är personligt. Vi på LEX Advokatbyrå är noga med den personliga hanteringen av våra ärenden och mål. Hos oss kommer du alltid få ditt ärende eller mål hanterat av en erfaren advokat eller jurist.

Vad är skillnaden mellan en advokat och jurist?

För att kalla sig jurist finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet. Advokattiteln är däremot skyddad i lag. Bara den som blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Våra jurister på advokatbyrån har alla avlagt juristexamen och arbetar under tillsyn av erfarna advokater. 

Tveka inte att kontakta oss om du undrar något