Tvister som rör tjänster LEX Advokatbyrå tillhandahållit konsument kan prövas
i Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

För ytterligare information se Sveriges advokatsamfund