Rättsområden

LEX Advokatbyrå tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning
till såväl företag som privatpersoner.

Vår erfarenhet och kompetens sträcker sig över de flesta juridiska områden. Vi har mångårig erfarenhet
av förhandlingar och domstolsprocesser i både brottmål och tvistemål.

Affärsjuridik

Brottmål

Entreprenadrätt

Familjerätt

Fastighets - & nyttjanderätt

Försäkrings- och Skadeståndsrätt

Migrationsrätt

Skatterätt

Tvångsmål