Affärsjurdik

LEX Advokatbyrå har bred kunskap och erfarenhet inom traditionell affärsjuridik.

Vi biträder klienter bl.a. vid företagsöverlåtelser, avtalsskrivning och kommersiella förhandlingar.

Kompetensområdet innefattar centrala avtalsrättsliga områden och frågeställningar såsom utformning, tolkning och tillämpning. Ett bra avtal utgår från parternas behov och söker på bästa sätt tillgodose dem.

Den kommersiella aspekten visar sig framför allt när det är fråga om att utforma avtal eftersom det då finns stora möjligheter att låta juridiken tjäna avtalsparternas syfte.