Biträdande jurist

ELLINOR OLDBERG

Ellinor arbetar företrädesvis inom fastighetsrätt, tvistelösning och allmän affärsjuridik.