Fastighets- & nyttjanderatt

LEX Advokatbyrå tillhandahåller löpande juridisk rådgivning i samtliga fastighetsrelaterade frågor.

Rättsområdet berör många olika typer av ärenden – fastighetsöverlåtelser, entreprenader, expropriationer, hyra, arrende, planärenden m.m. – berörande alltifrån privata angelägenheter till kommersiella parters förhållanden.

Gemensamt för alla ärenden är att den komplicerade formalia och de tvingande lagregler som kan komma ifråga måste beaktas.

Vår omfattande erfarenhet av fastighetsbranschen gör att vi kan erbjuda juridisk expertis i kombination med omfattande kunskap om branschens speciella förutsättningar. Detta innebär att vi kan lämna initierade och praktiska råd i såväl strategiska som löpande frågor.

Advokatbyrån biträder även bostadsrättsföreningar vid förvärv av fastigheter för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt samt likvidering för ombildning av bostadsrättsföreningar till äganderätt.