Försäkrings- och Skadeståndsrätt

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att ge råd och biträda privatpersoner och företag inom försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågeställningar.

Vårt arbete inom dessa rättsområden begränsar sig inte till att biträda klienten vid den utomrättsliga skaderegleringen av ett försäkringsfall, utan kan även omfatta att företräda klienten vid tvister med såväl försäkringsbolag som andra aktörer. 

LEX Advokatbyrå företräder kontinuerligt klienter med sak- eller personskador (innefattande såväl trafikolycksfall, olycksfall och patientskador). För det fall det är fråga om skada som uppstått i följd av trafik finansieras ofta ombudskostnaden av trafikförsäkringsgivaren.