Biträdande jurist

JULIA STJÄRNE

Verksam på LEX Advokatbyrå sedan 2023. Juristexamen Stockholms universitet 2020. Julia arbetar företrädesvis inom familjerätt, ekonomisk familjerätt, migrationsrätt, tvångsmål (LVU, LVM och LPT) och brottmål.