Målsägandebiträde

När någon har blivit utsatt för ett brott som har inneburit ett angrepp på brottsoffrets (målsägandens) person förordnas oftast ett målsägandebiträde. Målsäganden har möjlighet att önska vem som ska förordnas som målsägandebiträde. En sådan önskan om vem som ska förordnas som målsägandebiträde görs oftast av målsäganden i nära anslutning till anmälningstillfället. Om målsäganden önskar byta målsägandebiträde görs sådan framställan till domstolen. 

Ett offentligt förordnat målsägandebiträde kompenseras av staten och är således kostnadsfri för målsäganden. 

Ett målsägandebiträdes uppdrag är att biträda målsäganden under förundersökningen och i en eventuell rättegång. Det innebär att målsägandebiträdet ska bistå målsäganden med sådan kunskap om rättsprocessen som är nödvändig för målsäganden att känna till, svara på eventuella frågor och biträda målsäganden vid polisförhör under förundersökningen. Målsägandebiträdet har exempelvis möjlighet att ställa frågor vid polisförhör för att målsägandens berättelse ska bli så tydlig och klar som möjligt.  

I rättegången är det målsägandebiträdets uppdrag att föra målsägandens talan. Det innebär att målsägandebiträdet ska förvissa sig om huruvida målsäganden vill begära skadestånd och med anledning av det framställa ett enskilt anspråk (skadeståndsanspråk) mot gärningsmannen vid domstolen. Om målsäganden inte vill begära eller medverka till utredningen är det målsägandebiträdets uppdrag att uttrycka det under rättsprocessen.  

Om du har blivit utsatt för brott och vill veta om du kan ha rätt till ett målsägandebiträde, tveka inte att höra av dig till oss.

 Advokaterna på LEX Advokatbyrå har gedigen erfarenhet av brottmål, skadestånd och att uppträda som målsägandebiträde i domstol. Läs mer under BROTTMÅL