Skatterätt

LEX Advokatbyrå erbjuder allmän rådgivning avseende det skatterättsliga området.

Skattelagstiftningen är komplicerad att tillämpa för både företag och privatpersoner. Skatteeffekterna av affärstransaktioner kan vara svåra att förutse och förenade med oväntade skattekostnader. Det finns därför all anledning att på ett tidigt stadium informera sig om skatteeffekter och planera för dessa.

Skatteverkets kontroll vid bl.a. skatterevision kräver i regel kommunikation med Skatteverket för att bemöta förslag till ändrad taxering och straffavgifter. LEX Advokatbyrå bistår klienter med att utreda olika skattefrågor direkt med myndigheten och för talan vid eventuell process.