Rådgivning
Du kan beställa tid för rådgivning hos oss på advokatbyrån. Du kan få hjälp att betala en del av kostnaden. Staten kan även betala tolk. Läs mer på Rättshjälpsmyndighetens hemsida eller kontakta oss för mer information.

Rättshjälp och rättsskydd
De gånger man inte kan få hjälp utan kostnad finns ofta möjlighet till bidrag till advokatkostnaderna. Självklart hjälper vi till att ansöka om detta.

Rättsskydd
Rättsskydd har man vanligtvis genom hemförsäkring eller genom sin försäkring på jobbet. Vid en tvist kan man få ta detta i anspråk för att täcka delar av sina advokatkostnader. Det vanligaste är att man får hjälp med 80 % av kostnaderna.

Kan du inte ta hjälp av försäkringen för advokatkostnader – så är exempelvis ofta fallet om du behöver hjälp med vårdnadsfrågor samband med en separation eller skilsmässa – kan man under vissa förutsättningar ansöka om rättshjälp.

Rättshjälp
Domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp. Staten betalar då en del av advokatkostnaden. Hur stor procentsats du själv skall betala – din rättshjälpsavgift – avgörs efter prövning av dina inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda. Det finns vissa begränsningar i möjligheten att få rättshjälp, kontakta oss för att höra mer om detta eller läs på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

För att kunna få rättshjälp måste du själv först betala en timmes rådgivning.