Migrationsrätt

LEX Advokatbyrå biträder och ger rådgivning i ärenden rörande uppehållstillstånd, såsom vid ansökningar om asyl och anknytning till person i Sverige.

Migrationsrätt är det rättsområde som berör en utländsk medborgares rätt att befinna i Sverige. Migrationsverket är den myndighet som handlägger ansökningar om uppehållstillstånd, såsom exempelvis ansökningar om asyl och anknytning till person i Sverige, ansökan om arbetstillstånd, visum eller svenskt medborgarskap. Migrationsverket ska skyndsamt handlägga sina ärenden i enlighet med gällande lagstiftning.

Advokatbyrån biträder och ger rådgivning till dig som har ansökt eller önskar ansöka om uppehållstillstånd i Sverige.